271 (Rộng) x 367 (Cao) x 138 (sâu) mm

Hiển thị 01 kết quả