Mã Lỗi Điều Hòa FUJITSU Nội Địa Nhật

E0: 00  Com lỗi – trong nhà để từ xa (kết nối trong)
E1: 00  Com lỗi – trong nhà để ngoài trời (kết nối ngoài)
E2: 00  Trở thermistor không khí cởi mở mạch
E3: 00  Trở thermistor bay ngắn mạch
E4: 00  cuộn dây trong nhà thermistor mở
E5: 00  Indoor cuộn điện trở nhiệt quá thiếu
E6: 00  cuộn dây ngoài trời thermistor mở
E7: 00  cuộn dây ngoài trời nhiệt điện trở quá thiếu
EA:00  Outdoor thermistor môi trường mở
Eb: 00  Outdoor thermistor môi trường xung quanh quá thiếu
Ec: 00  Xả ống themistor mở
Ed: 00  Xả ống nhiệt điện trở quá thiếu
EE: 00  vấn đề áp suất cao
EF: 00  Xả ống nhiệt độ. Vấn đề – quá cao = thiếu hụt khí.

Mã lỗi điều hòa Fujitsu hiện lỗi

Mã lỗi  00 :lỗi truyền thông (đơn vị trong nhà để điều khiển từ xa)

Mã lỗi  01 :lỗi truyền thông (đơn vị trong nhà cho đơn vị ngoài trời)

Mã lỗi  02 :cảm biến nhiệt độ phòng mở

Mã lỗi  03 :cảm biến nhiệt độ phòng ngắn mạch

Mã lỗi  04 :cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt trong nhà mở

Mã lỗi  05 :cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt trong nhà shortcircuited

Mã lỗi  06 :cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt ngoài trời mở

Mã lỗi  07 :cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt ngoài trời shortcircuit

Mã lỗi  08 :lỗi kết nối nguồn điện

Mã lỗi  09
:Float chuyển đổi hoạt động

Mã lỗi  0A :cảm biến nhiệt độ ngoài trời mở

Mã lỗi  0b :cảm biến nhiệt độ ngoài trời ngắn mạch

Mã lỗi  0C :cảm biến nhiệt độ ống xả mở

Mã lỗi  0d :cảm biến nhiệt độ ống xả ngắn mạch

Mã lỗi  0E :áp lực cao ngoài trời bất thường

Mã lỗi  0F :nhiệt độ ống xả bất thường

Mã lỗi  11 :mẫu bất thường

Mã lỗi  12 :quạt trong nhà bất thường

Mã lỗi  13 :tín hiệu ngoài trời bất thường

Mã lỗi  14 : EEPROM ngoài trời bất thường

Mã lỗi  00 : lỗi truyền thông (đơn vị trong nhà để điều khiển từ xa)

Mã lỗi  01 :lỗi truyền thông (đơn vị trong nhà cho đơn vị ngoài trời)

Mã lỗi  02 :cảm biến nhiệt độ phòng mở

Mã lỗi  03 :cảm biến nhiệt độ phòng ngắn mạch

Mã lỗi  04 :cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt trong nhà mở

Mã lỗi  05
:cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt trong nhà shortcircuited

Mã lỗi  06 :cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt ngoài trời mở

Mã lỗi  07 :cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt ngoài trời shortcircuit

Mã lỗi  08 : lỗi kết nối nguồn điện

Mã lỗi  09 :Float chuyển đổi hoạt động

Mã lỗi  0A :cảm biến nhiệt độ ngoài trời mở

Mã lỗi  0b :cảm biến nhiệt độ ngoài trời ngắn mạch

Mã lỗi  0C :cảm biến nhiệt độ ống xả mở

Mã lỗi  0d :cảm biến nhiệt độ ống xả ngắn mạch

Mã lỗi  0E :áp lực cao ngoài trời bất thường

Mã lỗi  0F :nhiệt độ ống xả bất thường

Mã lỗi  11 :mẫu bất thường

Mã lỗi  12 :fan hâm mộ trong nhà bất thường

Mã lỗi  13 :tín hiệu ngoài trời bất thường

Mã lỗi của máy điều hòa Fujitsu

Đèn vận hành (màu đỏ)

Đèn hẹn giờ (màu xanh lá cây)

Màn hình hiển thị

tình huống

Nội dung lỗi

Nhấp nháy

Nháy 2 đến 7 lần hoặc nhấp nháy trễ

02

Lỗi tín hiệu nối tiếp

Thất bại của các bộ phận điện ngoài trời có thể được xem xét

03

04

05

06

Kiểm soát đơn vị trong bất thường

Thất bại của các bộ phận điện trong nhà có thể được xem xét

07

Hai lần nhấp nháy

Chớp 2 đến 5 lần hoặc nhấp nháy nhanh

22

Lỗi nhiệt điện trong nhà máy

Thất bại của các bộ phận điện trong nhà có thể được xem xét

Hai lần nhấp nháy Chớp 2 đến 5 lần hoặc nhấp nháy nhanh

22

Lỗi nhiệt điện trong nhà máy Thất bại của các bộ phận điện trong nhà có thể được xem xét
23
24
25
3 nhấp nháy Nháy 2 đến 7 lần hoặc nhấp nháy nhanh 32 Lỗi nhiệt điện của đơn vị ngoài trời Thất bại của các bộ phận điện ngoài trời có thể được xem xét
33
34
35
36
37
Chớp 4 lần Nháy 2 đến 8 lần hoặc nhấp nháy nhanh 42 Kiểm soát đơn vị trong bất thường Thất bại của các bộ phận điện trong nhà có thể được xem xét
43
44
45
46
47 Lỗi làm sạch không khí Bộ phận thu gom bụi bẩn, xác nhận cài đặt, xác nhận lắp đặt lưới hút
48
Nhấp nháy 5 lần Nháy 2 đến 7 lần hoặc nhấp nháy nhanh 52 Đơn vị điều khiển đơn vị ngoài trời bất thường Thất bại của các bộ phận điện ngoài trời có thể được xem xét
53
54
55
56
57
6 nhấp nháy Chớp 2 đến 3 lần hoặc nhấp nháy nhanh 62 Động cơ quạt trong nhà bất thường Thất bại của các bộ phận điện trong nhà có thể được xem xét
63
7 nhấp nháy Chớp 2 đến 5 lần hoặc nhấp nháy nhanh 72 Chu kỳ lạnh bất thường Người ta cho rằng thiếu khí vv
73
74
75
8 nhấp nháy Chớp 2 đến 5 lần hoặc nhấp nháy nhanh 82 Đơn vị điều khiển đơn vị ngoài trời bất thường Thất bại của các bộ phận điện ngoài trời có thể được xem xét
83
84
85
Nhanh chớp Nhanh chớp AA Lỗi điện áp cung cấp Kiểm tra điện áp cung cấp điện lưới của các đơn vị trong nhà
Ab Kiểm soát trong nhà bất thường Thất bại của các bộ phận điện trong nhà có thể được xem xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Xin chào! Quý khách cần Điện Máy Sen Việt tư vấn và hỗ trợ gì ạ?