600 x 230 x 515 mm ( dài x cao x rộng)

Hiển thị 01 kết quả