Khi giặt : 140W - Khi sấy : 1100W

Hiển thị 01 kết quả